WIA management

Diensten en producten

Camace ondersteunt werkgevers en verzekeraars bij het inrichten en uitvoeren van het WIA management. Met onze unieke werkwijze bereiken we optimaal resultaat.

Onze WIA diensten

1/4

Bezwaar en Beroep

Middels een bezwaarprocedure, ingezet door de werkgever, ontvangen wij het UWV dossier. Indien uit dit dossier blijkt dat de beoordeling niet adequaat werd uitgevoerd zal een bezwaarschrift ingediend worden. 

Indien er geen aanleiding is voor het opstellen van een bezwaarschrift, voorzien wij de opdrachtgever van een verslag met een concreet advies inzake vervolgacties en dragen indien gewenst ook zorg voor de tijdige opvolging/uitvoering van het gegeven advies.

2/4

WIA begeleiding

Wij ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van het WIA management. Enerzijds als sparringpartner voor de inrichting van het beleid en anderzijds voor een gedeeltelijke of volledige uitvoering van dit beleid.

Zowel vanuit goed werkgeverschap als vanuit schadelastbeheersing is het relevant om de (ex)werknemer actief te blijven begeleiden. 

Camace kan hierin als sparringpartner optreden en in die rol adviseren inzake het opzetten van een WIA beleid, maar kan ook de uitvoering van dit beleid volledig overnemen. Dit geldt zowel voor de procesbegeleiding als de inhoudelijke (medische) begeleiding.

3/4

Schadelast beheersing

Voor zowel publiek verzekerden als voor eigenrisicodragers controleren wij de juistheid van de toegerekende schade en de hoogte van de bijbehorende premie. Voor publiek verzekerden controleren wij de premie werkhervattingskas en voor eigenrisicodragers controleren wij de premienota van het UWV. 

4/4

Detachering

Wij detacheren WIA casemanagers voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise willen inhuren.

 

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.