WIA management

Eindelijk een adequate ondersteuning voor uw WIA management, totaal en modulair inzetbaar

Camace ondersteunt werkgevers en verzekeraars bij het inrichten en uitvoeren van het WIA management. Met onze unieke werkwijze bereiken we optimaal resultaat.

Hiervoor hebben we een aantal diensten en producten ontwikkeld. Hiermee bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid hun WIA management te optimaliseren. Ons vertrekpunt is de WIA beoordeling van het UWV, van daaruit wordt begeleiding van de WGA-gerechtigde ingezet, met als doel werkhervatting of IVA realisatie. Dat deze begeleiding vanuit de medische context plaatsvindt is niet alleen logisch maar ook succesvoller dan iedere andere aanpak.

Dit realiseren we jaarlijks voor onze opdrachtgevers

10 - 10 %
ROI
0 jaar
Gemiddelde WGA uitkeringsduur onder onze begeleiding
0
Tevredenheidsscore van onze klanten

Onze WIA diensten

WIA begeleiding

Wij ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van het WIA management. Enerzijds als sparringpartner voor de inrichting van het beleid en anderzijds voor een gedeeltelijke of volledige uitvoering van dit beleid.

Bezwaar & Beroep

Middels een bezwaarprocedure, ingezet door de werkgever, ontvangen wij het UWV dossier. Indien uit dit dossier blijkt dat de beoordeling niet adequaat werd uitgevoerd zal een bezwaarschrift ingediend worden.

Schadelast beheersing

Voor zowel publiek verzekerden als voor eigenrisicodragers controleren wij de juistheid van de toegerekende schade en de hoogte van de bijbehorende premie. 

Detachering

Wij detacheren WIA casemanagers voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise willen inhuren.

Deze opdrachtgevers ondersteunen wij met WIA management

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.