WIA

Eindelijk een adequate ondersteuning voor uw WIA management, totaal en modulair inzetbaar.

Camace ondersteunt werkgevers en verzekeraars bij het inrichten en uitvoeren van het WIA-management. Met onze unieke werkwijze bereiken we optimaal resultaat.

Hiervoor hebben we een aantal diensten en producten ontwikkeld. Hiermee bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid hun WIA management te optimaliseren. Ons vertrekpunt is de WIA beoordeling van het UWV, van daaruit wordt begeleiding van de WGA-gerechtigde ingezet, met als doel werkhervatting of IVA realisatie. Dat deze begeleiding vanuit de medische context plaatsvindt is niet alleen logisch maar ook succesvoller dan iedere andere aanpak.

Dit realiseren we jaarlijks voor onze opdrachtgevers

gemiddelde besparing aan ziektekosten
10 - 10 %
kortere ziekteduur
0 jaar
nog een statistiek
0

Onze WIA diensten

Bezwaar & Beroep

Is je (ex-)werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan beslist het UWV of de werknemer een uitkering krijgt. Erg belangrijk, want je bijdrage als werkgever is namelijk gebaseerd op de beslissing van het UWV. Maar klopt de beoordeling van het UWV? Dit zoek CAMACE voor je uit aan de hand van het UWV-dossier. Klopt de beslissing niet, dan dient CAMACE een bezwaarschrift voor je in.

 

WIA begeleiding

Tot 10 jaar uitkeringslasten deels doorbetalen voor je zieke (ex-)werknemer? Veel werkgevers weten niet dat dit moet. Kan je deze lasten beperken? Jazeker. Door grondig onderzoek en het ondernemen van de juiste acties, bespaart CAMACE je veel onnodige kosten. Dat klinkt jou als werkgever vast als muziek in de oren.

Schadelast beheersing

Hoe houd je als werkgever de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk? Schadelastbeheersing is het antwoord op deze vraag. In dit proces checkt CAMACE hoe je kosten bespaart aan de hand van preventieve maatregelen, verzuimbegeleiding en het snel ondernemen van actie. Snel aan de slag dus.

Detachering WIA-casemangers

Wil je voor je organisatie een WIA deskundige inhuren? CAMACE detacheert WIA deskundigen voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise nodig hebben. Zo kan je in de betreffende periode optimaal gebruikmaken van de kennis en kunde van de CAMACE-specialisten.

Deze opdrachtgevers ondersteunen wij met WIA management

Voorbeeldcases

Het belang van het (h)erkennen van autisme

  • IVA toekenning
  • Financiële verhoging naar 75% voor betrokkene
  • Gerealiseerde besparing van  € 151.177,-

de Rolf groep

  • Maatwerk oplossing in samenwerking
  • Korte lijnen, snel schakelen, direct contact bedrijfsarts
  • Halvering verzuimkosten

Waarom Camace de juiste keuze is

1/4

Jarenlange ervaring, sinds 2001 uw partner in sociale zekerheid

Camace is uw dienstverlener op het gebied van schadelastbeperking en schadelastbeheersing. Door onze methode van casemanagement gedreven verzuimbelegeiding hebben we voor onze opdrachtgevers de schadelast flink weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

2/4

Een team van specialisten staat voor u klaar

Ons professionele team van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen en procesbegeleiders ondersteunt zowel (middel)grote werkgevers, als verzekeraars en assurantietussenpersonen.

Wij geloven in vakmensen. Wij investeren aantoonbaar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij selecteren op ontwikkelingsbehoefte en de wens tot kennisverrijking.

3/4

Privacy als uitgangspunt

Camace acht het van groot belang dat op een veilige en verantwoorde wijze omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan.

4/4

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Camace acht het van groot belang dat op een veilige en verantwoorde wijze omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan.

Plan direct een afspraak