Casemanager

Als casemanager realiseer je voor je opdrachtgever schadelastbeheersing op het terrein van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Je voert de regie over de voortgang van het reïntegratieproces en je draagt zorg voor een optimale samenwerking tussen alle personen en instanties betrokken bij de reïntegratie en interventie van (dreigend) langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. 

De functie

Als casemanager werk je bij een opdrachtgever veel samen met de vier belangrijkste spelers betrokken bij het verzuimproces: de direct leidinggevende, de HR manager en het management. Daarnaast wordt uiteraard actief samengewerkt met de bedrijfsarts, het UWV, reïntegratiebedrijven, de curatieve sector en verzekeraars. Het gedrag en de opstelling van de casemanager in dit gehele proces zijn van groot belang.

Binnen CAMACE werken de casemanagers en procesbegeleiders veelal onder taakdelegatie. Het verschilt per opdrachtgever op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Onze casemanagers werken vanuit ons kantoor in Veenendaal en/of op locatie bij onze opdrachtgevers.

Functie-eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met een (relevante) afgeronde HBO-opleiding of je bent bereid deze opleiding op korte termijn te starten. Denk aan Regie op Verzuim of Post Bachelor Register Casemanagement.

  • Je hebt actuele kennis van sociale wetgeving (met name de Wet Verbetering Poortwachter) en richtlijnen omtrent verzuim, arbo, reïntegratie, preventie, zorg, arbeid en subsidieregelingen en bent in staat deze in de praktijk toe te passen.
  • Je beschikt over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden, hebt een klantgerichte instelling en probleemoplossend vermogen.
  • Je kunt en durft mensen aan te spreken op hun gedrag, activiteiten en resultaten.
  • Je bent intitatiefrijk, pro-actief en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
  • Zowel zelfstandig als ook in teamverband functioneer je goed.
  • Je beheerst de Engelse taal.
  • Het werken met verschillende verzuimregistratiesystemen is voor jou geen enkel probleem.

Ons aanbod:

We bieden je niet alleen een inhoudelijk uitdagende en zelfstandige functie met prima carrièrekansen, maar daarbij ook vakinhoudelijke ondersteuning door professionals en een aantrekkelijk salaris. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

Heb je belangstelling
of wil je meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maria van den Brink, Senior Casemanager. 

Je motivatie en CV dien je per mail te sturen naar: mvandenbrink@camace.nl, t.a.v. Maria van den Brink.