Arbodienstverlening

Klachtenregeling

Het doel van deze klachtenregeling is klachten van klanten op te lossen en signalen van klanten te gebruiken om de dienstverlening van CAMACE te verbeteren. Om een klacht in te dienen vult u onderstaand formulier in.

Binnen 5 dagen na ontvangst van uw klacht zullen wij een ontvangstbevestiging aan u doorgeven. Daarin wordt u eveneens geïnformeerd over de verdere procedure van de behandeling van uw klacht.

Klachtenformulier