Arbodienstverlening

Als werkgever wil je natuurlijk dat je werknemers gezond en fit zijn. Helaas kan het gebeuren dat een werknemer ziek wordt. Wat doe je dan? Mag je vragen wat er aan de hand is? Welke acties mag je ondernemen? Als arbodienst begrijpt CAMACE dat dit voor werkgevers en werknemers een lastige situatie kan zijn. Daarom nemen de specialisten van CAMACE initiatief en denken ze actief mee.

Heb je als werkgever invloed op je verzuimcijfers? Ja, met preventieve maatregelen zorg je voor een prettige werkomgeving en pik je signalen sneller op. Laat het verzuimbeleid van je organisatie op de juiste manier inrichten. Want geen bedrijf, geen werknemer en geen ziekmelding is hetzelfde. Met het maatwerk van CAMACE weet je zeker dat de arbodienstverlening volledig afgestemd is op je organisatie, wensen en behoeften. Zo werk je samen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Onze arbozorg

1/4

Verzuimbegeleiding

Heeft je werknemer zich ziekgemeld? Dan begint de verzuimbegeleiding, oftewel het begeleiden en ondersteunen van de werknemer tijdens het ziekteverzuim. Het doel hiervan is herstel en re-integratie op het werk, indien mogelijk uiteraard. Een bedrijfsarts speelt hierin vaak een grote rol.

Dit valt onder de verzuimbegeleiding van CAMACE

 • Een analyse van de huidige situatie binnen je organisatie. Met name op medisch, praktisch en financieel vlak.
 • Beoordelen van de ziekmelding.
 • Plannen van afspraken met de bedrijfsarts (en mogelijk ook andere specialisten).
 • Opstellen van een re-integratieplan.
 • Monitoren van de voortgang.
 • Adviseren van werkgever en werknemer gedurende het traject.

Wat doet een bedrijfsarts?
Een bedrijfsarts bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en kan ingezet worden om een ziekmelding medisch te objectiveren. Dit houdt in dat een bedrijfsarts (op basis van de medische achtergrond en klachten van de werknemer) vaststelt of de werknemer wel of niet in staat is om te werken. En voor hoe lang dit mogelijk geldt.

Een bedrijfsarts kent de regels rond ziekteverzuim en weet hoe je deze efficiënt toepast. Op deze manier kan een werknemer het best geholpen worden en hopelijk snel weer aan het werk gaan. Zo bespaar je verzuimkosten en verlaag je het verzuimpercentage.

De bedrijfsarts bepaalt ook de mate van arbeidsongeschiktheid en kan ook ingezet worden om de ziekmelding medisch te objectiveren.

Heb je te maken met een zieke werknemer?

Meld dit gelijk bij CAMACE. Als werkgever ben je namelijk erg beperkt in het uitvragen van zieke werknemers. De CAMACE-specialisten op het Centraal Meldpunt en de casemanagers werken onder taakdelegatie van de bedrijfsartsen. Zij mogen de werknemer daardoor wel uitvragen over de ziekmelding. Vervolgens focust de bedrijfsarts zich op het herstel, de werkopbouw en re-integratie van de betreffende werknemer. Ook wordt deze begeleid in zaken die niet direct medisch zijn, ook wel casemanagement genoemd.

Wat houdt casemanagement in?
Een casemanager coördineert het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. En heeft daarbij contact met de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts en andere betrokken partijen. Dit doet een casemanager:

 • Begeleiden van de verzuimende werknemer.
 • Helpt de werkgever bij het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Zorgt ervoor dat alle stappen in het verzuimproces op de juiste manier worden doorlopen.
 • Legt een volledig verzuim- en re-integratiedossier aan, die aan alle eisen voldoet.
 • Ziet erop toe dat er duurzame werkhervatting plaatsvindt

Het resultaat van goede verzuimbegeleiding

Een effectieve aanpak van ziekteverzuim kan mooie resultaten opleveren. Bijvoorbeeld het beperken van de kosten rondom arbeidsongeschiktheid en het beter beheersbaar maken van het verzuim. Ook ondersteunen de artsen van CAMACE je tijdens de wachttijd voor de WIA en bij de beoordeling aan het einde van de wachttijd. Zo zorg je samen voor de gezonde en veilige werkomgeving, waar je als werkgever verantwoordelijk voor bent.

2/4

Inzet kerndeskundigen

Als werkgever heb je waarschijnlijk al gehoord over samenwerken met deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Volgens de Nederlandse Arbowet ben je namelijk verplicht om je te laten ondersteunen door kerndeskundigen op deze specifieke gebieden:

 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Veiligheidskundige
 • Arbeidshygiëne
 • Arbeids- en organisatiekunde

Staan gezondheid, veiligheid, welzijn en duurzaamheid binnen je organisatie voorop?

De kerndeskundigen van CAMACE helpen je graag om dit zo optimaal mogelijk in te richten. Ze voeren opdrachten uit en geven advies en ondersteuning op het gebied van preventie, arbeidsomstandigheden, veiligheid en verzuim. Ook delen de kerndeskundigen graag hun kennis. Zo verzorgen ze trainingen voor leidinggevenden en informatiesessies voor medewerkers. Daarnaast zijn kerndeskundigen de enige professionals in Nederland die bevoegd zijn om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te toetsen.

Bij deze (deels verplichte) taken heb je als werkgever een kerndeskundige nodig

 • Opstellen of toetsen van de RI&E: het in kaart brengen van arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.
 • Periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO): een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek die je als werkgever moet aanbieden aan je werknemers.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO): een periodiek onderzoek voor werknemers op het gebied van gezondheid en vitaliteit in algemene zin. In de praktijk wordt dit vaak met PAGO gecombineerd.
 • Aanstellingskeuringen: als een functie specifieke gezondheidseisen stelt aan een werknemer, vindt deze keuring plaats aan het einde van de sollicitatieprocedure. Dit wordt altijd door een arts uitgevoerd.

3/4

Preventie

Gaan je werknemers met plezier naar het werk? Of heb je eigenlijk geen idee. Stel, een werknemer valt langdurig uit door ziekte en een collega zegt: “Nou, dat zag ik aankomen”. Zonde toch als dit niet eerder is gesignaleerd? Met name bij psychische klachten is een werknemer vaak minder energiek, werkt minder geconcentreerd en meldt zich net wat vaker ziek. Heb je hier als werkgever oog voor?

Zorg met preventieve maatregelen voor een fijne, open werkomgeving

Op het gebied van preventie liggen vaak volop kansen. CAMACE helpt je met de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je werknemers. Denk aan voorlichting, workshops, een open spreekuur en beleid tegen ongewenst gedrag. Ook helpt CAMACE je met het opstellen van richtlijnen om werkgerelateerde psychische klachten bij medewerkers te voorkomen. Op deze manier bied je een open cultuur en geef je werknemers de ruimte om vertrouwelijk contact op te nemen met een bedrijfsarts.

4/4

Rijbewijskeuring

Ben je in bezit van rijbewijs C1, C, D1 of D (eventueel met E), of wil je deze halen? Dan is een medische keuring verplicht. Hiervoor kan je terecht bij een keuringsarts van CAMACE. De kosten voor deze rijbewijskeuring zijn € 94,00 (exclusief btw) per persoon.

Dit houdt de medische keuring voor je rijbewijs in

Tijdens de keuring wordt gekeken of je veilig en zelfstandig een voertuig kan besturen. De keuringsarts meet je bloeddruk, onderzoekt je urine en controleert je ogen. De keuringen worden uitgevoerd volgens de Regeling Eisen Geschiktheid van het CBR.

Stappenplan voor de keuring bij het halen of verlengen van je rijbewijs

 1. Als eerste dien je een gezondheidsverklaring in te vullen bij CBR. Dit kan via deze website.
 2. Na betaling en het invullen van de vragenlijst krijg je binnen 10 dagen bericht van het CBR.
 3. Van het CBR ontvang je een digitaal document met uitleg en een leeg keuringsverslag. Bovenaan dit document vind je een ZD-code. Let op: deze documenten komen binnen in je digitale ‘Mijn CBR’-omgeving. Log dus in om deze documenten in te zien.
 4. Maak een afspraak met CAMACE, als je het keuringsverslag met ZD-code binnen hebt. Bel naar 0318-508202 of stuur een mail naar secretariaat@camace.nl.
 5. Print het keuringsverslag en eventuele andere formulieren/berichten die je na het indienen van de gezondheidsverklaring hebt ontvangen.
 6. Neem deze geprinte documenten, een geldig legitimatiebewijs en een actueel medicatieoverzicht mee naar je keuringsafspraak.

Let hierop als je een afspraak voor je rijbewijskeuring maakt

 • Het is alleen mogelijk om een afspraak te maken voor een medische keuring als je een leeg keuringsverslag van het CBR met daarop je persoonlijke ZD-code hebt ontvangen.
 • Ontvang je meer dan één keuringsverslag van het CBR? Controleer dan goed bij welke arts of medisch specialist de keuring moet worden uitgevoerd. Deze informatie staat bovenaan het formulier. Het kan dat je door meerdere artsen gekeurd moet worden, waardoor je mogelijk verschillende afspraken moet inplannen.

Heb je een vraag of wil je graag met ons in contact komen?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.