Advies in sociale zekerheid

Met casemanagement gedreven verzuimbegeleiding
beperken we uw schadelast.

Advies in sociale zekerheid

Camace is uw dienstverlener op het gebied van schadelastbeperking en schadelastbeheersing.

Door onze methode van casemanagement gedreven verzuimbelegeiding hebben we voor onze opdrachtgevers de schadelast flink weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

Camace werkt al voor deze bedrijven

Werkwijze

Sinds 2004 draagt de werkgever bij arbeidsongeschiktheid tot 12 jaar het financiële risico. De schadelast kan dan bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer al snel oplopen €200.000. 

Actieve schadelastbeperking kan een bijdrage leveren aan het minimaliseren van dit risico en een vermindering van het verzuimpercentage realiseren.  

Voor werkgevers

Door de inzet van kundige artsen tijdens de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject kan de schadelast voor werkgevers aanzienlijk beperkt worden. 

Heldere communicatie naar zowel werknemer en werkgever is voor ons een vanzelfsprekendheid.

 

 

Voor verzekeraars

In de afgelopen drie jaar heeft Camace voor meerdere verzekeraars en assurantie tussenpersonen werkzaamheden verricht.

Het gaat hierbij om bezwaar en beroep inzake de einde wachttijd toekenning, overgang LGU naar LAU en beoordeling van lopende WGA dossiers. 

In deze situaties treden wij op als arts gemachtigde namens de werkgever/verzekeraar en maken we bezwaar tegen de uitgebrachte beslissing.

Melding omtrent Corona-virus - Update 27 juli 2020

Beste relatie,

Omdat wij geen enkele rol in de verspreiding van het Corona virus willen spelen voeren wij sinds 16-03-2020 uitsluitend nog telefonische- en video consulten / afspraken uit. Onze medewerkers werken veelal vanuit huis. Onze dienstverlening hebben wij, zij het in een iets andere vorm, gewoon weten te continueren.

Inmiddels is onze kantooromgeving aangepast naar de nieuwe standaard, zodat er straks op een veilige manier weer gewerkt kan worden. Het is nu nog niet bekend wanneer wij weer consulten zullen uitvoeren op ons kantoor, wij volgen hierin de richtlijnen die het kabinet en het RIVM afgeven. Wanneer deze leiden tot aanpassingen, zullen wij u hierover informeren.

Vriendelijke groet,

Rob Bakkenes en Maria van den Brink, Camace BV