Advies in sociale zekerheid

Met casemanagement gedreven verzuimbegeleiding
beperken we uw schadelast.

Advies in sociale zekerheid

Camace is uw dienstverlener op het gebied van schadelastbeperking en schadelastbeheersing.

Door onze methode van casemanagement gedreven verzuimbelegeiding hebben we voor onze opdrachtgevers de schadelast flink weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

Camace werkt al voor deze bedrijven

Camace biedt naast verzuimbegeleiding en WIA-management ook diverse andere arbo-gerelateerde diensten aan.

Zo verzorgen wij voor onze opdrachtgevers onder meer Risico Inventarisatie en Evaluaties, PAGO’s (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek), Aanstellingskeuringen, Werkplekonderzoeken en een Arbeidsomstandighedenspreekuur.

Camace beschikt over diverse Kerndeskundigen die u gericht kunnen adviseren inzake het realiseren van een adequaat arbobeleid en u kunnen ondersteunen bij het beperken van de risico’s op ziekteverzuim en het voorkomen hiervan.

Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u gebruik maken van deze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Werkwijze

Sinds 2004 draagt de werkgever bij arbeidsongeschiktheid tot 12 jaar het financiële risico. De schadelast kan dan bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer al snel oplopen €200.000. 

Actieve schadelastbeperking kan een bijdrage leveren aan het minimaliseren van dit risico en een vermindering van het verzuimpercentage realiseren.  

Voor werkgevers

Door de inzet van kundige artsen tijdens de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject kan de schadelast voor werkgevers aanzienlijk beperkt worden.

Heldere communicatie naar zowel werknemer en werkgever is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Voor verzekeraars

In de afgelopen drie jaar heeft Camace voor meerdere verzekeraars en assurantie tussenpersonen werkzaamheden verricht.

Het gaat hierbij om bezwaar en beroep inzake de einde wachttijd toekenning, overgang LGU naar LAU en beoordeling van lopende WGA dossiers. 

In deze situaties treden wij op als arts gemachtigde namens de werkgever/verzekeraar en maken we bezwaar tegen de uitgebrachte beslissing.